بازدید شورای اداری شهرستان تربت حیدریه از کارخانجات زرمهر و کاسپید...

شورای اداری شهرستان تربت حیدریه به همراه مدیر عامل و قائم مقام گروه صنعتی معدنی زرمهر در روز 12 دی ماه 1402 از کارخانجات فرآوری زرمهر و کاسپید و پروژه های سالن همگن سازی خاک، فیلتراسیون و سد باطله بازدید بعمل آوردند .

کلیه اخبار