آغاز معاینات ادواری پرسنل گروه صنعتی معدنی زرمهر در سال 1402...

نظر به ضرورت پایش سلامت کارکنان  ، با پیگیری های واحد HSE گروه ، معاینات ادواری سالیانه در حال برگزاری است . مرحله اول این معاینات ( شامل آزمایش خون ، شنوایی سنجی و بینایی سنجی ) از روز یک شنبه 17 دی ماه به مدت 3 روز توسط پزشکان متخصص انجام خواهد شد و مرحله دوم این معاینات ( شامل نوار قلب ، معاینات بالینی و تست تنفس ) میباشد که زمان آن متعاقبا اعلام میگردد. لازم به ذکر است در پایان پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات ، بیماری های  احتمالی شاغلین مشخص و توسط واحد HSE پیگیری و رصد خواهد شد .

کلیه اخبار