گروه صنعتی معدنی زرمهر بعنوان واحد نمونه استاندارد در خراسان رضوی انتخاب شد...

 خبر مسرت بخش انتخاب گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک بعنوان واحد نمونه استاندارد در خراسان رضوی را خدمت همه مدیران و پرسنل پرتلاش زرمهر  تبریک و شادباش عرض می نماییم .

کلیه اخبار