گروه صنعتی معدنی زرمهر واحد صنعتی نمونه شهرستان در سال 1402...

کسب عنوان واحد صنعتی نمونه شهرستان در سال 1402 که حاصل تلاش بی وقفه جامعه کار وتلاش گروه صنعتی معدنی زرمهر است را خدمت مدیران،کارشناسان و سرمایه های انسانی شرکت تبریک و تهنیت عرض مینماییم.

کلیه اخبار