برگزاری مسابقات دارت ، نقاشی و خوشنویسی ویژه پرسنل و خانواده های آنها...

مسابقات دارت با حضور ۳۱ شرکت کننده در دو بخش آقایان و بانوان در محل کارخانه فرآوری برگزار شد ، شرکت کنندگان در دو مرحله  با هم به رقابت پرداختند که در پایان جناب آقای علی مجیدیان از واحد ماشین آلات با کسب ۱۰۳ امتیاز در بخش برادران و سرکار خانم میکانیکیان از واحد اداری با کسب ۵۲ امتیاز در بخش بانوان به مقام قهرمانی این مسابقات دست پیدا کردند همزمان با این ، مسابقات فرهنگی هنری نقاشی و خوشنویسی با مشارکت پرسنل و خانواده های آنها برگزار شد که در پایان آثار برگزیده به اداره و رفاه اجتماعی شهرستان ارسال شد تا پرونده مسابقات ورزشی هفته کار و کارگر در سال ۱۴۰۲ بسته شود .

کلیه اخبار