مسابقات پر شور ورزشی هفته کار و کارگر برگزار شد...

به گزارش واحد روابط عمومی این مسابقات در روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه از ساعت 18 الی 22 در دو رشته ورزشی فوتسال و طناب کشی در سالن شهدای ۹ دی شهرستان تربت حیدریه و با حضور پرشور خانواده های پرسنل برگزار شد .  در رشته ورزشی فوتسال  ۷ تیم از واحدهای معادن _ تولید _ ماشین آلات _ فنی و میکانیک _  کارخانه فرآوری زرمهر _ کارخانه فرآوری کاسپید و شرکت سنگ زرمهر حضور پیدا کردند که در پایان تیم فوتسال معادن موفق به کسب عنوان قهرمانی شد . در رشته طناب کشی ۴ تیم از واحدهای ماشین آلات _ فنی و میکانیک _ معدن شهریار و شرکت سنگ زرمهر حضور یافتند که در پایان واحد ماشین آلات موفق به کسب عنوان قهرمانی در مسابقات طناب کشی گردید . مسابقات فرهنگی هنری نقاشی و خوشنویسی نیز بین پرسنل و خانواده های آنها برگزار شد که در پایان آثار برگزیده به اداره کارو رفاه اجتماعی شهرستان ارسال شد .  

کلیه اخبار