بازدید مسئولین صمت استان و مقامات قضایی شهرستان از کارخانجات زرمهر...

عصر دیروز 15 اسفندماه سال 1401 مسئولین و کارشناسان صنعت،معدن و تجارت استان و نیز دادستان، رئیس دادگستری و مسئولین ادارات شهرستان از کارخانجات زرمهر بازدید و پیرامون رفع موانع و موضوعات بخش تولید جلساتی برگزار نمودند و در حاشیه این بازدید و همزمانی آن با روز درختکاری بصورت نمادین  تعدادی نهال در محوطه کارخانه فرآوری زرمهر غرس نمودند . 

کلیه اخبار