معاینات ادواری کارکنان گروه صنعتی معدنی زرمهر در سال ۱۴۰۱...

نظر به ضرورت پایش سلامت کارکنان و با پیگیری های واحد HSE گروه ، معاینات ادواری سالیانه با شعار « بیماری های شغلی غیر قابل درمان اما قابل پیشگیری هستند »  در دو مرحله به تفکیک شامل ( آزمایش خون ، آزمایش ادرار ، شنوایی سنجی و بینایی سنجی ) و ( نوار قلب و معاینات بالینی ) برگزار شد که در پایان پس از نتایج آزمایشات ، بیماری های  احتمالی شاغلین مشخص و توسط واحد HSE پیگیری و رصد گردید.

کلیه اخبار