بازدید ریاست و کارشناسان صمت شهرستان تربت حیدریه از کارخانه فرآوری کائولن و زرمهر...

محمدرضا ملکی ریاست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تربت حیدریه به همراه کارشناسان صمت شهرستان روز گذشته 21 آذرماه 1401  از کارخانه فرآوری کائولن و فرآوری زرمهر بازدید به عمل آورد و ضمن بازدید از واحدهای مختلف و عرض خداقوت ، از تلاش بی وقفه و شبانه روزی پرسنل گروه صنعتی معدنی زرمهر تشکر و قدردانی نمود . 

کلیه اخبار