بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تربت حیدریه از مجتمع فرآوری کائولن کاسپید و معادن زرمهر...

با توجه به سرفصل آموزشی واحد HSE  در دانشگاه ها و به منظور افزایش آگاهی دانشجویان از مراحل مختلف تولید ، صبح امروز یکشنبه 08/08/1401 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تربت حیدریه از کارخانه کائولن کاسپید و معادن زرمهر بازدید و از نزدیک شاهد پروسه فرآوری کائولن بودند . 

کلیه اخبار